رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب‌های اجتماعی

رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب‌های اجتماعی
استاندار تهران، گفت:‌ قرارگاه آسیب‌های اجتماعی با هدف پیشگیری، آسیب شناسی آسیب‌های اجتماعی با اولویت رسیدگی به امور معتادان راه‌اندازی شده است.

رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب‌های اجتماعی

استاندار تهران، گفت:‌ قرارگاه آسیب‌های اجتماعی با هدف پیشگیری، آسیب شناسی آسیب‌های اجتماعی با اولویت رسیدگی به امور معتادان راه‌اندازی شده است.
رسیدگی به امور معتادان اولویت اول قرارگاه آسیب‌های اجتماعی

فیلم سریال آهنگ