رجیستری گوشی موبایل امسال اجرایی می‌شود

رجیستری گوشی موبایل امسال اجرایی می‌شود
یک مقام مسئول در شرکت مخابرات، گفت: پس از یکبار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی موبایل در سال 85، امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا می شود.

رجیستری گوشی موبایل امسال اجرایی می‌شود

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات، گفت: پس از یکبار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی موبایل در سال 85، امسال با رفع ایرادات قبلی این طرح برای دومین بار در کشور اجرا می شود.
رجیستری گوشی موبایل امسال اجرایی می‌شود