دستگیری کلاهبردار سابقه‌دار با ۱۰ فقره جعل

دستگیری کلاهبردار سابقه‌دار با ۱۰ فقره جعل
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری جاعل و کلاهبردار سابقه دار و کشف ۱۰ فقره جعل و کلاهبرداری در استان خبر داد.

دستگیری کلاهبردار سابقه‌دار با ۱۰ فقره جعل

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری جاعل و کلاهبردار سابقه دار و کشف ۱۰ فقره جعل و کلاهبرداری در استان خبر داد.
دستگیری کلاهبردار سابقه‌دار با ۱۰ فقره جعل

فانتزی