در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟
اردیبهشت ماه امسال تولید انواع سواری در برخی خودروسازان کاهش و در برخی نیز افزایش یافته است. در این مدت تولید این محصولات در دو خودروساز کوچک کشور نیز متوقف شد.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

اردیبهشت ماه امسال تولید انواع سواری در برخی خودروسازان کاهش و در برخی نیز افزایش یافته است. در این مدت تولید این محصولات در دو خودروساز کوچک کشور نیز متوقف شد.
در سواری‌سازان چه می‌گذرد؟

موزیک سرا