درگیری و استفاده از گاز اشک‌آور در «خندوانه»

درگیری و استفاده از گاز اشک‌آور در «خندوانه»
عضو گروه برنامه خندوانه، گفت: خبری که در فضای مجازی مبنی بر اختلاف دو شرکت کننده در برنامه خندوانه و استفاده از گاز اشک‌آور منتشر شده، صحت دارد.

درگیری و استفاده از گاز اشک‌آور در «خندوانه»

عضو گروه برنامه خندوانه، گفت: خبری که در فضای مجازی مبنی بر اختلاف دو شرکت کننده در برنامه خندوانه و استفاده از گاز اشک‌آور منتشر شده، صحت دارد.
درگیری و استفاده از گاز اشک‌آور در «خندوانه»

استخدام