خودروهای لوکس قاچاق با «سندسازی» پلاک شده بودند

خودروهای لوکس قاچاق با «سندسازی» پلاک شده بودند
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه تعدادی از خودروهای لوکس قاچاق، با سندسازی و جعل اسناد، پلاک شده بودند.

خودروهای لوکس قاچاق با «سندسازی» پلاک شده بودند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه تعدادی از خودروهای لوکس قاچاق، با سندسازی و جعل اسناد، پلاک شده بودند.
خودروهای لوکس قاچاق با «سندسازی» پلاک شده بودند

فستیوال فیلم