خطر مرگبار سیگار کشیدن بلافاصله بعد از افطار

خطر مرگبار سیگار کشیدن بلافاصله بعد از افطار
رئیس بخش بیماری‌های قلب دانشکده پزشکی دانشگاه «گیرسون» ترکیه، گفت: سیگار کشیدن بلافاصله پس از افطار در ماه مبارک رمضان، خطر رشد بیماری‌های قلبی و عروقی را به شدت افزایش می‌دهد.

خطر مرگبار سیگار کشیدن بلافاصله بعد از افطار

رئیس بخش بیماری‌های قلب دانشکده پزشکی دانشگاه «گیرسون» ترکیه، گفت: سیگار کشیدن بلافاصله پس از افطار در ماه مبارک رمضان، خطر رشد بیماری‌های قلبی و عروقی را به شدت افزایش می‌دهد.
خطر مرگبار سیگار کشیدن بلافاصله بعد از افطار

دانلود موزیک