خداحافظی «مرسدس» با موتورهای تنفس طبیعی +عکس

خداحافظی «مرسدس» با موتورهای تنفس طبیعی +عکس
شرکت خودروسازی مرسدس بنز در یکی دو روز گذشته اعلام کرد که تا به امروز سرمایه گذاری بالایی بر روی موتورهای تنفس طبیعی صورت گرفته است، ولی باید گفت که کار ما در این برهه از زمان با موتور‌های تنفس طبیعی تمام شده و این دسته از موتورها کار خود را در زمان مقرر شده به نحو احسن انجام داده‌اند.

خداحافظی «مرسدس» با موتورهای تنفس طبیعی +عکس

شرکت خودروسازی مرسدس بنز در یکی دو روز گذشته اعلام کرد که تا به امروز سرمایه گذاری بالایی بر روی موتورهای تنفس طبیعی صورت گرفته است، ولی باید گفت که کار ما در این برهه از زمان با موتور‌های تنفس طبیعی تمام شده و این دسته از موتورها کار خود را در زمان مقرر شده به نحو احسن انجام داده‌اند.
خداحافظی «مرسدس» با موتورهای تنفس طبیعی +عکس

اسکای نیوز