خبری خوش برای اقتصاد ایران

خبری خوش برای اقتصاد ایران
یک موسسه انگلیسی با اشاره به جذب ۳.۴۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ اعلام کرد ایران پس از امارات و عربستان سومین کانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه طی این دوره بوده است.

خبری خوش برای اقتصاد ایران

یک موسسه انگلیسی با اشاره به جذب ۳.۴۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۶ اعلام کرد ایران پس از امارات و عربستان سومین کانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه طی این دوره بوده است.
خبری خوش برای اقتصاد ایران

دانلود موزیک