خاک‌سپاری همراه با «شورولت کوروت» +عکس

خاک‌سپاری همراه با «شورولت کوروت» +عکس
22 سال پیش ، خاکستر بدن جورج سوانسون 71 ساله، طبق درخواست خودش در صندلی راننده‌ی کوروت سفید 1984 خود به خاک سپرده شد!

خاک‌سپاری همراه با «شورولت کوروت» +عکس

22 سال پیش ، خاکستر بدن جورج سوانسون 71 ساله، طبق درخواست خودش در صندلی راننده‌ی کوروت سفید 1984 خود به خاک سپرده شد!
خاک‌سپاری همراه با «شورولت کوروت» +عکس

سپهر نیوز