حلقه محاصره ایرلاین‌های بدهکار تنگ‌تر می‌شود

حلقه محاصره ایرلاین‌های بدهکار تنگ‌تر می‌شود
چند هفته پس از آغاز پیگیری های شرکت فرودگاه ها برای تسویه طلب ۷۰۰ میلیارد تومانی خود از ایرلاین های بدهکار، حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که این شرکت باید از تمام ابزار های قانونی خود در راستای تصویه این طلب ها استفاده کند.

حلقه محاصره ایرلاین‌های بدهکار تنگ‌تر می‌شود

چند هفته پس از آغاز پیگیری های شرکت فرودگاه ها برای تسویه طلب ۷۰۰ میلیارد تومانی خود از ایرلاین های بدهکار، حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که این شرکت باید از تمام ابزار های قانونی خود در راستای تصویه این طلب ها استفاده کند.
حلقه محاصره ایرلاین‌های بدهکار تنگ‌تر می‌شود

car