جزئیات بزرگ‌ترین ‌سرمایه‌گذاری در پسابرجام

جزئیات بزرگ‌ترین ‌سرمایه‌گذاری در پسابرجام
چندی پیش وزارت نیرو بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از لغو تحریم‌ها را با یک شرکت ترکیه‌ای به نام یونیت اینترنشنال به امضا رساند که به نوعی دستاورد برجام بود.

جزئیات بزرگ‌ترین ‌سرمایه‌گذاری در پسابرجام

چندی پیش وزارت نیرو بزرگ‌ترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پس از لغو تحریم‌ها را با یک شرکت ترکیه‌ای به نام یونیت اینترنشنال به امضا رساند که به نوعی دستاورد برجام بود.
جزئیات بزرگ‌ترین ‌سرمایه‌گذاری در پسابرجام

دانلود نرم افزار جدید