جزئیات استفاده از وام خرید سربازی

جزئیات استفاده از وام خرید سربازی
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط استفاده از وام و پرداخت قسطی طرح جریمه مشمولان غایب را اعلام کرد.

جزئیات استفاده از وام خرید سربازی

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط استفاده از وام و پرداخت قسطی طرح جریمه مشمولان غایب را اعلام کرد.
جزئیات استفاده از وام خرید سربازی

گوشی موبایل