جدول/ نرخ قطعی آپارتمان در منطقه 6 تهران

جدول/ نرخ قطعی آپارتمان در منطقه 6 تهران
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی خرداد 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.

جدول/ نرخ قطعی آپارتمان در منطقه 6 تهران

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی خرداد 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.
جدول/ نرخ قطعی آپارتمان در منطقه 6 تهران

موزیک سرا