جدول/ قیمت واحد مسکونی در نازی‌آباد

جدول/ قیمت واحد مسکونی در نازی‌آباد
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در نازی آباد تهران طی خرداد 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.

جدول/ قیمت واحد مسکونی در نازی‌آباد

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در نازی آباد تهران طی خرداد 95 می‌باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد.
جدول/ قیمت واحد مسکونی در نازی‌آباد

خبرگزاری اصفحان