تولد نوزاد ۵ کیلویی در شیراز +عکس

تولد نوزاد ۵ کیلویی در شیراز +عکس
یک نوزاد با وزن پنج کیلوگرم، در بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز، به دنیا آمد و هم اکنون مادر و نوزاد، در سلامت کامل هستند.

تولد نوزاد ۵ کیلویی در شیراز +عکس

یک نوزاد با وزن پنج کیلوگرم، در بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز، به دنیا آمد و هم اکنون مادر و نوزاد، در سلامت کامل هستند.
تولد نوزاد ۵ کیلویی در شیراز +عکس