توزیع سبد غذایی آغاز شد

توزیع سبد غذایی آغاز شد
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع نخستین مرحله سبد غذایی از امروز 22 خرداد ماه در سراسر کشور خبر داد.

توزیع سبد غذایی آغاز شد

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز توزیع نخستین مرحله سبد غذایی از امروز 22 خرداد ماه در سراسر کشور خبر داد.
توزیع سبد غذایی آغاز شد

موزیک سرا