تمهیدات ترافیکی پلیس در شب های ماه رمضان

تمهیدات ترافیکی پلیس در شب های ماه رمضان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح ترافیکی ویژه پلیس در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

تمهیدات ترافیکی پلیس در شب های ماه رمضان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح ترافیکی ویژه پلیس در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
تمهیدات ترافیکی پلیس در شب های ماه رمضان

مرکز فیلم