تشریح ۵ عامل تاثیرگذار بر شرایط بازار سرمایه

تشریح ۵ عامل تاثیرگذار بر شرایط بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه با تشریح شرایط حاکم بر این بازار گفت: روند کاهشی قیمت نفت، قیمت کالاها، توافقات هسته‌ای، توافق با بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود و انتخابات مجلس بر بازار سرمایه تاثیر گذاشت.

تشریح ۵ عامل تاثیرگذار بر شرایط بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه با تشریح شرایط حاکم بر این بازار گفت: روند کاهشی قیمت نفت، قیمت کالاها، توافقات هسته‌ای، توافق با بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود و انتخابات مجلس بر بازار سرمایه تاثیر گذاشت.
تشریح ۵ عامل تاثیرگذار بر شرایط بازار سرمایه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی