بازگشت به گروه های تلگرامی که از آن خارج شده‌اید +آموزش

بازگشت به گروه های تلگرامی که از آن خارج شده‌اید +آموزش
در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام (Telegram)، در صورتی که یک گروه را ترک کنید و به اصطلاح Left بدهید، امکان بازگشت مجدد به آن گروه میسر نخواهد بود.

بازگشت به گروه های تلگرامی که از آن خارج شده‌اید +آموزش

در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام (Telegram)، در صورتی که یک گروه را ترک کنید و به اصطلاح Left بدهید، امکان بازگشت مجدد به آن گروه میسر نخواهد بود.
بازگشت به گروه های تلگرامی که از آن خارج شده‌اید +آموزش

گوشی موبایل