بازار زیگزاگی مسکن پایتخت +جدول

بازار زیگزاگی مسکن پایتخت +جدول
بررسی‌های میدانی از بازار مسکن تهران حرکت زیگزاگی قیمت و معاملات در مسیری غیرنزولی را نشان می‌دهد.

بازار زیگزاگی مسکن پایتخت +جدول

بررسی‌های میدانی از بازار مسکن تهران حرکت زیگزاگی قیمت و معاملات در مسیری غیرنزولی را نشان می‌دهد.
بازار زیگزاگی مسکن پایتخت +جدول

پرس نیوز