بارکیندو دبیرکل جدید اوپک شد

بارکیندو دبیرکل جدید اوپک شد
محمد بارکیندو، کاندیدای نیجریه با اجماع کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بعنوان دبیر کل این سازمان برگزیده شد.

بارکیندو دبیرکل جدید اوپک شد

محمد بارکیندو، کاندیدای نیجریه با اجماع کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بعنوان دبیر کل این سازمان برگزیده شد.
بارکیندو دبیرکل جدید اوپک شد

دانلود فیلم جدید