اکبر عبدی به خارج از کشور رفت

اکبر عبدی به خارج از کشور رفت
اکبر عبدی بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون به منظور بهبود شرایط جسمی و روحی، به خارج از کشور سفر کرده است.

اکبر عبدی به خارج از کشور رفت

اکبر عبدی بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون به منظور بهبود شرایط جسمی و روحی، به خارج از کشور سفر کرده است.
اکبر عبدی به خارج از کشور رفت

تکست آهنگ