اپلیکیشنی که بازی مکعب روبیک را برای شما حل می‌کند

اپلیکیشنی که بازی مکعب روبیک را برای شما حل می‌کند
دنیایی را تصور کنید كه در آن واقعیت افزوده (AR) می‎تواند وضعیت زندگی روزمره شما را بهبود بخشد، شما را برای پیدا کردن آدرس در خیابان‎های شهر راهنمایی کند، در مواقع مورد نیاز اطلاعات مربوطه را ارائه کند و به طور کلی به شما کمک کند تا با بهره‌گیری از داده‎های موجود در یک دستگاه پوشیدنی بهترین انتخاب را انجام دهید. چنین روزی هنوز فرا نرسیده است، اما فعلا واقعیت افزوده می‎تواند مکعب روبیک شما را حل کند.

اپلیکیشنی که بازی مکعب روبیک را برای شما حل می‌کند

دنیایی را تصور کنید كه در آن واقعیت افزوده (AR) می‎تواند وضعیت زندگی روزمره شما را بهبود بخشد، شما را برای پیدا کردن آدرس در خیابان‎های شهر راهنمایی کند، در مواقع مورد نیاز اطلاعات مربوطه را ارائه کند و به طور کلی به شما کمک کند تا با بهره‌گیری از داده‎های موجود در یک دستگاه پوشیدنی بهترین انتخاب را انجام دهید. چنین روزی هنوز فرا نرسیده است، اما فعلا واقعیت افزوده می‎تواند مکعب روبیک شما را حل کند.
اپلیکیشنی که بازی مکعب روبیک را برای شما حل می‌کند

خبرگزاری اصفحان