اولین خلبان زن ایرباس مسافری A380 +عکس

اولین خلبان زن ایرباس مسافری A380 +عکس
عایشه با رویای خلبانی در سال 2009 از آکادمی آموزش شرکت هواپیمایی اتحاد، فارغ‌التحصیل شد.

اولین خلبان زن ایرباس مسافری A380 +عکس

عایشه با رویای خلبانی در سال 2009 از آکادمی آموزش شرکت هواپیمایی اتحاد، فارغ‌التحصیل شد.
اولین خلبان زن ایرباس مسافری A380 +عکس