انفجار مرگبار در خیابان مختاری

انفجار مرگبار در خیابان مختاری
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران جزییات تکمیلی از حادثه انفجار در یک ساختمان قدیمی را تشریح کرد و از کشف جسد مرد 41 یک ساله در زیر آوار خبر داد.

انفجار مرگبار در خیابان مختاری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران جزییات تکمیلی از حادثه انفجار در یک ساختمان قدیمی را تشریح کرد و از کشف جسد مرد 41 یک ساله در زیر آوار خبر داد.
انفجار مرگبار در خیابان مختاری

میهن دانلود