افشای راز جنایت در گاراژ تهرانسر

افشای راز جنایت در گاراژ تهرانسر
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مستاجر جوان یک گاراژ که برای به دست آوردن گاراژ اقدام به قتل صاحب ملک کرده بود، خبر داد.

افشای راز جنایت در گاراژ تهرانسر

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مستاجر جوان یک گاراژ که برای به دست آوردن گاراژ اقدام به قتل صاحب ملک کرده بود، خبر داد.
افشای راز جنایت در گاراژ تهرانسر

استخدام