افشای حمایت گوگل از کلینتون

افشای حمایت گوگل از کلینتون
آسانژ بنیانگذار سایت «ویکی لیکس» اعلام کرد که موتور جستجوگر «گوگل» متحد نزدیک هیلاری کلینتون در کارزار انتخاباتی بر سر ورود به کاخ سفید است.

افشای حمایت گوگل از کلینتون

آسانژ بنیانگذار سایت «ویکی لیکس» اعلام کرد که موتور جستجوگر «گوگل» متحد نزدیک هیلاری کلینتون در کارزار انتخاباتی بر سر ورود به کاخ سفید است.
افشای حمایت گوگل از کلینتون

بازی