اعلام زمان پخش سری دوم «شب کوک»

اعلام زمان پخش سری دوم «شب کوک»
برنامه پر مخاطب «شب کوک» که در مدت زمان کوتاهی توانست در دل مردم نفوذ کند، بعد از محرم و صفر روی آنتن شبکه نسیم می‌آید.

اعلام زمان پخش سری دوم «شب کوک»

برنامه پر مخاطب «شب کوک» که در مدت زمان کوتاهی توانست در دل مردم نفوذ کند، بعد از محرم و صفر روی آنتن شبکه نسیم می‌آید.
اعلام زمان پخش سری دوم «شب کوک»

اخبار دنیای دیجیتال