اعلام زمان آغاز نخستین مرحله توزیع سبد غذایی

اعلام زمان آغاز نخستین مرحله توزیع سبد غذایی
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از توزیع نخستین سبد غذایی برای خانوارهای کم درآمد از روز شنبه (22خردادماه) خبر داد.

اعلام زمان آغاز نخستین مرحله توزیع سبد غذایی

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از توزیع نخستین سبد غذایی برای خانوارهای کم درآمد از روز شنبه (22خردادماه) خبر داد.
اعلام زمان آغاز نخستین مرحله توزیع سبد غذایی

اس ام اس جدید