اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمت‌ها

اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمت‌ها
ثبات قیمت آب و برق، گلایه‌ای که مدت ها در محافل بخش خصوصی و دولتی مطرح می شود، اما گوش شنوایی برای حل آن وجود ندارد و علی رغم بدهی های سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی همچنان قیمت این دو کالا ثابت مانده است.

اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمت‌ها

ثبات قیمت آب و برق، گلایه‌ای که مدت ها در محافل بخش خصوصی و دولتی مطرح می شود، اما گوش شنوایی برای حل آن وجود ندارد و علی رغم بدهی های سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی همچنان قیمت این دو کالا ثابت مانده است.
اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمت‌ها

اس ام اس جدید