ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس

ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس
«کالای لوکس» موضوعی است که ازسوی برخی بعنوان بی توجهی دولت در واردات آن اشاره می شود اما رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه «تعریف مشخصی از کالای لوکس وجود ندارد» معتقد است،ممنوع کردن واردات هیچ وقت به رشد تجارت، کاهش قیمت و توسعه نمی انجامد؛ وقتی ورود یک کالا ممنوع شود راه برای قاچاق هموار می‌شود.

ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس

«کالای لوکس» موضوعی است که ازسوی برخی بعنوان بی توجهی دولت در واردات آن اشاره می شود اما رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه «تعریف مشخصی از کالای لوکس وجود ندارد» معتقد است،ممنوع کردن واردات هیچ وقت به رشد تجارت، کاهش قیمت و توسعه نمی انجامد؛ وقتی ورود یک کالا ممنوع شود راه برای قاچاق هموار می‌شود.
ادامه روند نزولی واردات کالاهای لوکس

دانلود فیلم جدید