اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات

اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات
۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست حسن روحانی اختصاص یافت.

اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات

۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست حسن روحانی اختصاص یافت.
اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات

فانتزی