اثبات آسیب‌پذیری رایانه‌های ۵ شرکت بزرگ در برابر هکرها

اثبات آسیب‌پذیری رایانه‌های ۵ شرکت بزرگ در برابر هکرها
برخی نرم افزارهای نصب شده به طور پیش فرض بر روی رایانه‌‌های شخصی ساخت شرکت های ایسر، ایسوس، دل، اچ پی و لنووو باعث آسیب پذیری آن ها در برابر هکرها می‌شود.

اثبات آسیب‌پذیری رایانه‌های ۵ شرکت بزرگ در برابر هکرها

برخی نرم افزارهای نصب شده به طور پیش فرض بر روی رایانه‌‌های شخصی ساخت شرکت های ایسر، ایسوس، دل، اچ پی و لنووو باعث آسیب پذیری آن ها در برابر هکرها می‌شود.
اثبات آسیب‌پذیری رایانه‌های ۵ شرکت بزرگ در برابر هکرها

دانلود سرا