آلودگی هوا چند میلیارد دلار ضرر می‌زند؟

آلودگی هوا چند میلیارد دلار ضرر می‌زند؟
آلودگی هوا تا سال 2060 علاوه بر مرگ و میر و زیان هایی که به سلامت افراد می زند، روی اقتصاد جهان نیز ثاثیر خود را نشان خواهد داد.

آلودگی هوا چند میلیارد دلار ضرر می‌زند؟

آلودگی هوا تا سال 2060 علاوه بر مرگ و میر و زیان هایی که به سلامت افراد می زند، روی اقتصاد جهان نیز ثاثیر خود را نشان خواهد داد.
آلودگی هوا چند میلیارد دلار ضرر می‌زند؟

ganool review