آغاز مبادلات یورویی ایران و کره جنوبی از دوشنبه آینده

آغاز مبادلات یورویی ایران و کره جنوبی از دوشنبه آینده
وزیر دارایی کره جنوبی از آغاز مبادلات تجاری این کشور با ایران با استفاده از یورو از دوشنبه آینده خبر داد.

آغاز مبادلات یورویی ایران و کره جنوبی از دوشنبه آینده

وزیر دارایی کره جنوبی از آغاز مبادلات تجاری این کشور با ایران با استفاده از یورو از دوشنبه آینده خبر داد.
آغاز مبادلات یورویی ایران و کره جنوبی از دوشنبه آینده