آخرین قیمت محصولات لیفان +جدول

آخرین قیمت محصولات لیفان +جدول
گروه لیفان یک شرکت خودروسازی چینی است که تولید نخستین محصولات خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. محصولات این گروه شامل سدانهای کوچک، ونهای کوچک و خودروهای هاج بک است.

آخرین قیمت محصولات لیفان +جدول

گروه لیفان یک شرکت خودروسازی چینی است که تولید نخستین محصولات خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. محصولات این گروه شامل سدانهای کوچک، ونهای کوچک و خودروهای هاج بک است.
آخرین قیمت محصولات لیفان +جدول

اخبار دنیای دیجیتال