آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسباران

آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسباران
از ظهر امروز آتش مهیبی به جان جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده ارسباران افتاده است.

آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسباران

از ظهر امروز آتش مهیبی به جان جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده ارسباران افتاده است.
آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسباران

خبرگزاری ایران