تلگرام با «FBI» همکاری می‌کند؟کارشناسان امنیتی، امنیت تلگرام را نقض و این پیام رسان را به همدستی با اف بی آی متهم کردند. تلگرام با...