پاداش 10 میلیونی روحانی به المپیکی هابا تصمیم رییس جمهور به هر یک از نفرات اعزامی به رقابت‌های المپیک و پارا المپیک 2016 ، 10...