سهم 0.2 درصدی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی مشاور کانون صنایع غذایی با بیان اینکه سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی 0.2 درصد از حجم کل دنیاست،...