اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۲۰ بنگاه‌ کوچک و متوسطمدیرعامل بانک سپه در مورد عملکرد یک سال گذشته، گفت: در راستای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی...