اینستاگرام کانال‌دار می‌شود! +عکساینستاگرام به فکر اضافه کردن قسمت جدیدی به نام Channels به اپلیکیشن خود است که به کاربران امکان دسترسی به ویدئوهای به...