جزئیاتی از ساخت بزرگترین «مال» جهان در تهران +عکسآیا می‌دانید بزرگترین مجتمع تجاری و اداری خاورمیانه (شاید هم کل جهان) همین بیخ گوش ما در...