رازگشایی از صحنه‌های سانسور شده دعوای بازی ایران و قطر +عکسشادی گل جواد نکونام و عصبانیت شدید بازیکنان و نیمکت قطر عامل درگیری شدید و...