گوشی هوشمند به جای کلید خودرو‌ +عکس ولوو در راستای هوشمندسازی محصولات خود، علاوه بر افزودن قابلیت‌های رانندگی هوشمند و خود‌ران، به ارائهی امکانات کاربردی...