هکری که سردار را تهدید به مرگ کرد +عکسیک هکر ایرانی الاصل که در ترکیه ساکن است ، سردار آزمون را تهدید کرده تا اگر...