تصمیم جدید دولت درباره فیش‌های جنجالی/ حقوق و مزایای «صفدر حسینی» مثل رییس بانک مرکزی شد +سندبر اساس این مصوبه دولت، جداول و مقررات ناظر...