بانک مرکزی «بانک سرمایه» را سرزنش کرد! +سنددر پی تصمیم هیات‌مدیره بانک سرمایه بر برکناری مدیرعامل، بانک مرکزی در نامه‌ای شدید‌الحنی از مسئولان بانک سرمایه...