آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» از ۲۴ مهر ماهنعمت‌الله ترکی در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 اظهار کرد: تغییراتی در...